Troldborg Ring

Trolborg Ring blev bygget omkring år 100-200 e.Kr. og har fungeret under de sydskandinaviske
stammekrige indtil 400-tallet. Den ligger nord for Ravning-broen. Ringborgen ligger hævet
70 meter over ådalen på et bakkefremspring med et meget brat fald ned mod engen.
Borgen er omgivet af en vold, og mod landsiden er der tillige en voldgrav.


Se mere på:

http://www.visitvejle.dk/troldborg-ring-gdk607946

http://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv
/fortidsminder/dokumenter/doil_troldborg_ring.pdf


 
firehoeje.erhvervsforening@gmail.com / Tlf.: 51 37 37 15