Flextrafik

Ikke alle kan anvende almindelig kollektiv trafik
Flextrafik henvender sig hovedsagligt til borgere, der ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik. Flextrafik kan karakteriseres som behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne. kørslen er planlagt efter borgerens individuelle behov for kørsel og ikke efter efter en fast køreplan, som der kendes fra almindelige busser.

Flextrafik er den samlede betegnelse for alle kørselstyper, der indfår i den behovsstyrede kollektive trafik.


Bestilling - Sådan gør du
Du kan bestille kørsel op til 14 dage og indtil senest 2 timer, du ønsker at blive hentet

Ring på telefonnummer 76 608 608 - tast 1 alle dage fra kl. 8.00 til 20.00 (Hvis vognen ikke kommer kan du dog ringe hel døgnet - tast 2).
Du kan også bestille on-line eller finde mere information på:
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur
firehoeje.erhvervsforening@gmail.com / Tlf.: 51 37 37 15