Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn

Det foreningsdrevne lokalhistoriske arkiv i Nørup Sogn er oprettet for mere end 30 år siden og har i dag til huse på Firehøjeskolen i Ny Nørup. Det er arkivets formål at indsamle, bevare og formidle Nørup Sogns historie i form af fotografier, breve, erindringer, dokumenter, protokoller fra håndværkere, forretninger og foreninger samt film og lydbånd m.v.

Yderligere oplysninger om arkivet samt om lokalhistoriske aktiviteter kan findes på www.noeruplokalarkiv.dk

Egnsmuseet i Vandel
Et kulturhistorisk lokalmuseum, hvor man blandt andet kan opleve den gamle skolestue med en stor samling af skoleinventar og undervisningsmidler og andre miljøer fra gamle dage.

I tilknytning til museet er der historiske værkstedsaktiviteter, som især bruges af skoler. Desuden er der udstillinger bl.a. om tidligere tiders forretningsliv i Vandel, om besættelsestiden, som på denne egn var præget af tyskernes anlæg af flyvestationen, om broderi og om legetøj gennem 100 år. Egnsmuseet i Vandel drives i det daglige af et korps af frivillige.

På Egnsmuseet i Vandel kan man opleve gamle håndværk og traditioner holdt i live. Hver den første søndag i advent inviterer museet til adventshygge med papirklip, fortællinger fra gamle dage og ild i det gamle støbejernskomfur, som leverer julemånedens bedste æbleskiver, bagt på gammeldags maner selvfølgelig!

Se mere på:
Vejlemuseerne
http://www.vejlemuseerne.dk/museum/egnsmuseet-i-vandel

Randbøl sogns lokalarkiv
http://www.rslm.dk/index.html

Tyske bunkere i Vandel området
https://www.youtube.com/watch?v=XczvVMYXAqw

Vandel Bunkermuseum

Vandel Bunker-Museum er beliggende på den tidligere Flyvestation Vandel.
Museet er indrettet i en 250 m2 stor atombombe-sikker eskadrille-bunker fra det danske flyvevåben.
Udstillingen fortæller flyvepladsens historie fra 1943, hvor det tyske Luftwaffe tog det første spadestik, til 2003 hvor den statslige sparekniv lukkede flyvestationen og Hærens Flyvetjeneste blev forflyttet til Flyvestation Karup.
Museets åbningstder: hver lørdag og søndag kl. 12 – 16, fra første week-end i maj til udgangen af september.

Se mere på:
http://www.bunkermuseum.dk/

firehoeje.erhvervsforening@gmail.com / Tlf.: 51 37 37 15