Randbøl Hede
Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage har hver især flere spændende afmærkede vandreruter der kan klares på 1-2 timer. 
De tager alle udgangspunkt i forskellige P-pladser så man kan mageligt køre i bil dertil. 
Den mest varierede vandretur fås med start fra Naturrum Kirstinelyst. Herfra starter gul rute til Stoltenbjerg. Fortsæt til Vorbasse Studevej og følg rød rute til savannen og Syvårssøerne, hvor du to gange krydser Langs Egene. Derpå tilbage til gul rute og Naturrum Kirstinelyst. En tur på godt 6 km.

Grunden til Randbøl Hede blev lagt under istiden. Tæt ved ligger den jyske højderyg og israndslinjen, hvor smeltevand skyllede ud over området fra en kæmpe gletsjerport (øst for det nuværende Frederikshåb Plantage). Smeltevandet skabte det flade landskab og efterlod en slette med sand- og grusbund. Og uden vegetation til at binde sandet fik vestenvinden frit spil til at flytte sandet til klitter. Kraftige storme sendte desuden flyvesand vestfra. 
Som monument for vestenvindens arbejde rejser Staldbakkerne sig op til 17 meter (Stoltenbjerg) over omgivelserne. Bakkerne blæste hertil under kraftige sandflugter årtusinder tilbage efter istidens afslutning og igen gennem nye sandflugter i 16-1700 årene. Men hvorfor strandede sandet og aflejrede Staldbakkerne og alle de andre klitter netop her? Hvorfor blæste sandet ikke videre mod øst? Svaret er, at fugtige lavninger og kærområder fangede det første sand, som siden fungerede som læhegn for sig selv, så klitlandskabet langsomt voksede frem. 


Se mere på:
http://www.visitvejle.dk/firehoeje-og-kong-rans-hoej-gdk608062
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider
/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/sevaerdigheder/


http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/apr/randboel-hede/


https://www.youtube.com/watch?v=LkPQPFLnWmc


 
firehoeje.erhvervsforening@gmail.com / Tlf.: 51 37 37 15