Velkommen til Nørup området

Nørup området er det gamle Nørup Sogn og består af landsbyerne;
Ny Nørup, Nørup og St. Lihme med omkringliggende mindre landsbysamfund.
Området ligger i en smuk og varieret natur hvor eksempelvis u
dsigten fra
Nørup kirke hen over søen mod Engelskholm Slot er et af de smukkeste syn i Vejle Kommune.
Vejle Ådal starter ved Engelskholm Sø og går lige vest og syd om Nørup området.


I tæt samarbejde med Vandel og Randbøldal udgør byerne samlet det område,
der er kendt som FIREHØJE.

Navnet Firehøje stammer fra 4 store gravhøje, der ligger langs hærvejen tæt ved Randbøl.
Området er et samfund i smuk natur med en rig historie og med et stort fællesskab og engagement.

For os i Firehøjeområdet handler det om:
  • Vi ønsker at skabe og fastholde gode rammer for os selv og vore børn
  • Vi er parate til selv at gøre en indsats
  • Her er plads til alle, der vil være med
Se hvad Vejle Kommune skriver om byerne:
Nørup-området - Vejle Kommune

http://vejle-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplan2013/by__erhverv/lokalbyer/noerup
_og_ny_noerup/

Borgermøde i Nørup Sognegård Søndag den 21/1-2018
Der blev den 21/1 2018 afholdt borgermøde i Nørup Sognegård, hvor der blev debateret over opgraderingen af Nørupområdets landsbyprogram, ligesom der også blev talt om bosætning og udvikling af vort fælles lokalområde.
Der lagdes op til et borgermøde hvor synergien i Firehøje-området og samarbejdet mellem landsbyerne var i højsædet.

Konstitueret bestyrelse i Fællesforeningen for Nørup-området - December 2019
Der blev i december måden 2019, ved en ekstraordinær generalforsamling i Fællesforeningen for Nørup-området, konstitueret en bestyrelse til "genoplivning" af foreningen og dens aktiviteter. Bestyrelsen skal foreløbigt sidde indtil den næstkommende ordinære generalforsamling.

Fællesforeningen for Nørup-området 2020
Foreningen har fået godt gang i aktiviterne og har etableret god forbindelse til politikere og embedsværk i Vejle Kommune. Bestyrelsens 3 focuspunkter er 1. Tilflytning 2. Forskønnelse af byrummet 3. Trafiksikkerhed.

Som eksempler på aktiviteter under fokuspunkterne kan nævnes; udstykning af byggegrunde på Lindeparken ved Nørup Planteskole, asfaltering af Billundvej i Ny Nørup og P-pladsen ved Nørup kirke, flagporte, genopretning af området omkring branddammen ved Nørup kirke, byporte/fartdæmpende foranstaltninger, samarbejde med Randbøldal borgerforening, Vandel Udviklingsråd og Firehøje Erhvervsforening.

Fællesforeningen for Nørup-området 2021
Den første ordinære generalforsamling siden konstitueringen blev afholdt i september måned og bestyrelsen blev ved denne lejlighed forøget fra 3 til 8 medlemmer. Foreningen har trods Covid-19 til stadighed godt gang i aktiviterne og forbindelsen til politikere og Vejle Kommune


 
firehoeje.erhvervsforening@gmail.com / Tlf.: 51 37 37 15