Hærvejen
Hærvejens, ogå kaldet Oksevejens, placering oprinder i istidens udformning af landskabet. Efter at isen havde trukket sig tilbage, kunne bække og åløb også få afløb mod øst. Området mellem de øst- og de vestvendte vandløb kaldes vandskellet - her var det nemmest at komme tørskoet gennem Jylland, og derfor var det her Hærvejen opstod. Siden de tidligste beboere i landet har mennesker færdes langs Hærvejen.
Hærvejen går midt igennem Firehøje området, tæt forbi Randbøl.
Der er mange gode ture til fods og på cykel, på og omkring Hærvejen.


Se mere på:
https://www.youtube.com/watch?v=FmayPRh2xQs

http://www.haervej.dk/haervejen/natur/haervejens-historie


http://www.visitvejle.dk/sites/default/files/asp/visitvejle/pdf-og-andre-filer/temaer/randbol-kirke-dk.pdf

http://haervejsherberger.dk/den-danske-pilgrimsrute/

 
firehoeje.erhvervsforening@gmail.com / Tlf.: 51 37 37 15