Engelsholm Sø
Engelsholm Sø er udspring for Vejle å og forsynes med kildevand fra de omkringliggende bakker.
Søen er omgiver af smuk varieret natur som danner et fantastisk sceneri til Nørup kirke og Engelsholm slot.
Fiskeri er tilladt i søen, Nørup-Randbøl Sportsfiskerforening udbyder et begrænset antal dagkort til dette.
Ligeledes er det muligt, at leje både til en rotur på søen. Der er 2 både til rådighed. Køb af fiskekort og leje
af båd kan kan ske hos Dagli' Brugsen i  Ny Nørup.
Det fredede område ud for slottet bedes respekteret.


Se mere på:
https://www.youtube.com/watch?v=b-dEilzT5_U


 

Engelsholm Skov
Engelsholm Skov, på i alt 147 hektar, består af to forskellige dele - Dyrehaven omkring Engelsholm Sø og Slot
og Vesterskoven omkring den første del af Vejle Å.
Afmærkede stier fører rundt i skoven, og ved kanten af Engelsholm Sø er der en bålhytte
med grill og borde-bænke.


Se mere på:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/engelsholm-skov/sevaerdigheder/

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2015/sep/engelsholm-skov/
firehoeje.erhvervsforening@gmail.com / Tlf.: 51 37 37 15